Gặp gỡ các chuyên gia về vú của chúng tôi

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
https://www.solis.sg/wp-content/uploads/2023/01/Dr-Chan-Ching-Wan-1-720x1080_N.jpg

BS. Chan Ching Wan

Senior Consultant & Breast Surgeon
MBChB (Edin), FRCS (Edin),
FRCS (Glas), PhD (Bristol)
Clinic: Solis @ Orchard (Mount Elizabeth)
Phone: (+65) 6994 5477
orchard@solis.sg
https://www.solis.sg/wp-content/uploads/2023/01/Dr-Esther-Chuwa-1-720x1080_N.jpg

BS. Esther Chuwa

Senior Consultant & Breast Surgeon
MBBS (Singapore), MRCS (Edin), M Med (Surgery), FRCSEd (Gen), FAMS
Clinic: Solis @ Paragon
Phone: (+65) 6994 5482
drchuwa.admin@solis.sg
https://www.solis.sg/wp-content/uploads/2023/01/Dr-Lee-Wai-Ping-720x1080_N.jpg

BS. Lee Wai Peng

Senior Consultant & Breast Surgeon
FAMS (Singapore), FRCS (UK), M MED(Surgery),
MRCS (UK), MBBS (Singapore)
Clinic: Solis @ Novena
Phone: (+65) 6979 9011
drwplee.admin@solis.sg
https://www.solis.sg/wp-content/uploads/2023/01/Dr-Joy-Lee-Siew-Yang-720x1080_N.jpg

BS. Joy Lee Siew Yang

Senior Consultant & Breast Surgeon
MBBS (Singapore),
FRCS Ed (Gen Surg), FAMS
Clinic: Solis @ Paragon
Phone: (+65) 6994 5483
drjoylee.admin@solis.sg
https://www.solis.sg/wp-content/uploads/2023/01/Dr-Lim-Siew-Kuan-720x1080_N.jpg

BS. Lim Siew Kuan

Senior Consultant & Breast Surgeon
MBBS (Singapore), M Med (Surgery),
FRCS (Edin), FAMS, Grad Dip Acupuncture
Clinic: Solis @ Novena
Phone: (+65) 6262 3202
novena@solis.sg
https://www.solis.sg/wp-content/uploads/2023/03/Dr-Tan-Yah-Yuen-720x1080_N2-1.jpg

BS. Tan Yah Yuen

Senior Consultant & Breast Surgeon
MBBS (Singapore), FRCS (Edin),
FRCS (Glas), FRCSEd (Gen), FAMS, GDipHML
Clinic: Solis @ Paragon
Phone: (+65) 6994 5481
dryytan.admin@solis.sg
https://www.solis.sg/wp-content/uploads/2023/01/Dr-Tang-Siau-Wei-720x1080_N.jpg

BS. Tang Siau-Wei

Senior Consultant & Breast Surgeon
BMedSci (Hons), BMBS (UK),
M Med (Surgery), MRCS (Eng), FRCS (Edin)
Clinic: Solis @ Gleneagles
Phone: (+65) 6994 5490
gleneagles@solis.sg

Các bác sĩ cộng sự

bt_bb_section_top_section_coverage_image
https://www.solis.sg/wp-content/uploads/2023/01/Dr.-Eugene-Ong-720x1080_N.jpg

BS. Eugene Ong

Giám đốc chẩn đoán hình ảnh, Chuyên gia tư vấn X quang, Người đồng sáng lập
Cử nhân Y khoa và Cử nhân Phẫu thuật (London); Thành viên tại Y sĩ đoàn Hoàng gia Anh (MRCPUK); Nghiên cứu sinh tại Đại học Chẩn đoán hình ảnh Hoàng Gia (Anh); Nghiên cứu sinh tại Học viên Y khoa, Singapore
Clinic: Solis @ Orchard (Mount Elizabeth)
Phone: (+65) 6994 5477
orchard@solis.sg
https://www.solis.sg/wp-content/uploads/2023/01/Dr.-Henry-Oscar-720x1080_N.jpg

BS. Henry Oscar

Chuyên gia tư vấn X quang, Người đồng sáng lập
Cử nhân Y khoa và Phẫu Thuật (Adelaide); Nghiên cứu sinh tại Đại học Chẩn đoán hình ảnh Hoàng Gia (Anh); Thạc sĩ Y khoa (Singapore)
Clinic:Solis @ Paragon
Phone: (+65) 6994 5482
drchuwa.admin@solis.sg
https://www.solis.sg/wp-content/uploads/2023/01/Dr.-Sonia-Lee-720x1080_N.jpg

BS. Sonia Lee

Bác sĩ tư vấn X-Quang
Cử nhân Y khoa và Phẫu Thuật (Singapore); Nghiên cứu sinh tại Đại học Chẩn đoán hình ảnh Hoàng Gia (Anh); Thạc sĩ Y khoa (Singapore)
Clinic: Solis @ Paragon
Phone: (+65) 6994 5483
drjoylee.admin@solis.sg
https://www.solis.sg/wp-content/uploads/2023/01/Prof.-Tan-Puay-Hoon-720x1080_N.jpg

GS. Tan Puay Hoon

Chuyên gia nghiên cứu bệnh lý
Cử nhân Dược và Phẫu thuật (MBBS) Singapore; Nghiên cứu sinh tại Đại học Hoàng Gia Úc – ngành bệnh lý học; Nghiên cứu sinh tại Học viên Y khoa, Singapore; Tiến sĩ Y khoa (Singapore); Nghiên cứu sinh tại Đại học Bệnh học Hoàng gia (Anh).
Clinic:Solis @ Gleneagles
Phone: (+65) 6994 5490
gleneagles@solis.sg